İmaj

Adayın toplum tarafından kabul edilen, beğenilen, seçmeni harekete geçirecek ideal bir imaj çizmesi gerekmektedir. İnsanların bir siyasetçiyi nasıl algıladığı bütün faktörleri imaj oluşturmada etkin rol oynar. Bu faktörleri adayın dayandığı politikalar, kişiliği, karakteri, çeşitli seçmen bölümleri tarafından desteklenmesi, kilit kanaat liderleri ve medyada yer alan günlük yayınlar olarak sayabiliriz.