Siyasal İletişim Eğitimleri

Her ne kadar parti varlığı, programı, projeler ve ideolojik seçimler siyasal pazarlamada etkin olsa da bir o kadar adayların liderlik özellikleri ve seçim performansı hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte adayın ekibinin de performansı seçim sürecinin planlı yürümesinde ve zafere ulaşmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda seçim öncesi siyasal iletişim eğitimleri hem aday hem de ekibi için olmazsa olmazlarındandır.

Eğitimler
-Siyasal iletişim
-Siyasal pazarlama
-İkna teknikleri
-İletişim teknikleri
-Halkla ilişkiler
-Beden dili
-Liderlik eğitimi
-Kampanya yönetimi
-Sosyal medya kullanımı
-Strateji oluşturma