Vaatler

Seçmenin ilgisin çekmek, oyunu sandığa taşımak ve parti veya başkan adayına oy vermesi için vaatler en önemli başlıklardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Vaatler verilirken bunların sayısının çok olması yanında yapılabilir olması hayati önem taşımaktadır. Vaatler hazırlanırken demografik sınıflandırma yapılmalı ve farklı yaş ve farklı ihtiyaçlara odaklanmalıdır. Yapılacak alan araştırmaları ile elde edilen veriler ışığında seçmene dönük vaatler oluşturulmalıdır.  Verilecek vaatler heyecan uyandırmalı özellikle teknolojik gelişmeler ekseninde de vaatler sunmaktadır. Kısacası seçim çalışması yapılacak bölgenin gereksinim ve isteklerine göre bir vaat şeması çizilmelidir.